درباره ما

سلام حامد بلور مدیر گروه آموزشی حامد بلور به شما کمک خواهد کرد تا کسب و کارتان را توسعه و درآمد خود را افزایش دهید،یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت های امروزی با آن سرو کار دارند و مانع رشد آنها شده است این است که آنها هیچ پلن و برنامه ای جهت فروش، بازاریابی و توسعه کسب و کار خود ندارند و اغلب در این موارد یا شکست می خورند و یا عملکرد مناسبی ندارند.
ما از طریق:
۱) ارائه محصولات آموزشی برای مدیران و کارشناسان
۲) برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در زمینه های (مدیریت،فروش،بازاریابی، کسبوکار ،تبلیغات و…….)
۳) مشاوره های تخصصی متناسب با نوع کسب و کار شما

به شما کمک می کنیم تا سریع تر رشد و درآمد خود را افزایش دهید.
راه ارتباطی ما با شما
۰۳۵۳۵۲۶۹۸۰۹
۰۹۱۳۵۲۸۵۴۵۴

حامد بلور

حامد بلور