Logo-1
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برچسب درس: ضربه فنی

9- نحوه تخفیف دادن

توسط حامد بلور

8- ادامه تکنیک فروش

توسط حامد بلور

7- تکنیک قطعی کردن فروش

توسط حامد بلور

6- تکنیک بستن قرارداد

توسط حامد بلور

5- نحوه اعلام قیمت

توسط حامد بلور

4- تکنیک پاسخگویی

توسط حامد بلور

3- 4 عامل ضربه فنی قرار داد

توسط حامد بلور

2- 9 دلیل مقاومت قیمت

توسط حامد بلور

1- ضربه فنی

توسط حامد بلور