کتاب چگونه به هر کسی در هرجای ایران بفروشیم (نسخه دیجیتال)

بدون امتیاز 0 رای
۲۷,۰۰۰ تومان
حتی اگر بهترین برنامه بازاریابی و تبلیغات داشته باشید تا فروشنده بلد نباشد بفروشد فروش خوبی ندارید. حتی اگر بهترین…
۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیکی چگونه به هر کسی در هرجای ایران بفروشیم

بدون امتیاز 0 رای
۳۹,۰۰۰ تومان
حتی اگر بهترین برنامه بازاریابی و تبلیغات داشته باشید تا فروشنده بلد نباشد بفروشد فروش خوبی ندارید. حتی اگر بهترین…
۳۹,۰۰۰ تومان