سنجش فروشندگی

به آزمون سنجش مهارت فروش خوش آمدید

در کمتر از یک دقیقه ببینید که مهارت فروش شما چقدر است !