دانلود اپلیکیشن گروه آموزشی حامد بلور

گروه آموزشی حامد بلور اولین مرکز تخصصی آموزش و مشاوره در صنعت چوب،کابینت و ساختمان هست.
این اپلیکیشن اولین اپلیکیشن آموزشی در این صنعت هست و شما می توانید با دانلود و نصب این اپلیکیشن از آموزش های فنی و کسب وکار در این صنعت برخوردار شوید.

دانلود نسخه IOS