یاد بگیریم که چگونه به هر کسی در هرجای ایران بفروشیم

حتی اگر بهترین برنامه بازاریابی و تبلیغات داشته باشید تا فروشنده بلد نباشد بفروشد فروش خوبی ندارید.

حتی اگر بهترین محصولات وخدمات را داشته باشید تا مشتری از فروشنده خوشش نیاید خرید نمی کند.

بنابراین برای اینکه درآمد و فروش بیشتری داشته باشیم باید یاد بگیریم که چگونه به هرکسی در هرجای ایران بفروشیم؟

download

این یک کتاب نیست بلکه حاصل صدها ساعت کار عملی ،مطالعه،تدریس و بررسی مشکلات فروشندگان هست. تجربه ها و تکنیک هایی که با آن می توانید سرنوشت فروش خورد را عوض کنید و مهارت های جدیدی یاد بگیریدو با یادگیری مهارت های جدید فروش بیشتری داشته باشید زیرا که و همانطور که می دانید میزان فروش یک فروشنده با مهارت های آن فروشنده رابطه مستقیمی دارد.

download

دانلود مستقیم خلاصه کتاب
ایمیل خود را در فیلد زیر وارد کنید تا فایل برای شما ایمیل شود